אמנויות

במח​לקה לאמנויות – הלימוד הוא אומנות והאומנות היא דרך חיים.  המחלקה לאמנויות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא מחלקה צעירה ודינאמית, המציעה תפיסה החורגת במידה רבה מן אלה המקובלות במחלקות אקדמיות לאומנות. דבר זה מתבטא בהתייחסות נרחבת לנושאי תרבות ויזואלית, תפיסות בן-תחומיות ובין-תרבותיות, ודגש מיוחד על נושאים המציעים יישומים שיש בהם משום התמודדות ישירה עם ה"מציאות" האומנותית המתקיימת בסביבה התרבותית המודרנית, בהקשר של אומנות עכשווית בכלל ואמנות ישראלית בפרט.

תנאי קבלה