הנדסה שנה א'

שני הסמסטרים הנלמדים באילת, מיועדים להקניית ידע בסיסי במדעים, במיוחד במתמטיקה, פיסיקה ותכנות. הקורסים הנלמדים מהווים את המכנה המשותף הרחב ביותר לכל 13 מחלקות הפקולטה להנדסה ומאפשרים גמישות מקסימלית בבחירת המחלקה אליה רוצה הסטודנט להתקבל בשנה העוקבת.

התכנית מאפשרת לסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לקמפוס האוניברסיטה בבאר שבע, להוכיח את יכולותיהם. עליהם לעמוד ברמה הנדרשת בסיום שנת הלימודים הראשונה, על מנת להמשיך את לימודיהם במחלקות השונות בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בן-גוריון בקמפוס האוניברסיטה בבאר שבע.

תנאי קבלה

מעניין אתכם לדעת עוד?