מתחם רישום וקבלה

במפגש נציג את מבנה הסכם ותנאי הקבלה לתכניות הלימוד, יינתנו דגשים ייחודיים שיסייעו לכם לחשב את הסכמים, נציג את מבנה תכנית הלימודים ואפשרויות השילוב. נציג מגמות ושינויים בחתכי הקבלה במהלך שנת ההרשמה ומענה לשאלות ותשובות.

נציגי מוקד המידע והרישום שלנו מחכים לכם פה בצ'אט, בוואטסאפלוגו וואטסאפ או בטלפון: 08-6461600.

11:00 | מפגש מקוון למתעניינות ומתעניינים בלימודים בפקולטות למדעי הטבע, מדעי ההנדסה, התוכנית לסטטסיטיקה וניתוח נתונים, ביה"ס למדעי המוח והקוגניציה וביה"ס לקיימות.

14:00 | מפגש מקוון למתעניינות ומתעניינים בלימודים בפקולטות למדעי הרוח והחברה, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, הפקולטה למדעי הבריאות (כולל רפואה) וביה"ס לקיימות.  

תנאי קבלה