לימודי תרבות ערבית-יהודית

"ממזרח תזרח שמש" – ​במסגרת התוכנית תלמדו מגוון נושאים הקשורים לשפה, ספרות, היסטוריה וההגות של יהודים תושבי ארץ האסלם. בתוכנית חדשה מסוגה – לראשונה באקדמיה הישראלית נאספו מיטב החוקרים, המורים, היוצרים והתלמידים לייסד דיסציפלינה חדשה, תחום ידע ותחום מחקר שיעסוק בזהותם ובתרבותם של היהודים בארצות האסלאם מן האלף הראשון לספירה ועד לימינו.

תנאי קבלה