לשון עברית

ללמוד תואר ששווה אלף מילים – המחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מבקשת להתעמק במכלול ההיבטים של העברית ובמקומה בקרב הלשונות שבסביבתה. אנחנו, אנשיה, מסורים להוראה ולמחקר ומקדישים להם זמן ומרץ בהתרגשות ובהנאה. אף על פי שכל אחד מאתנו מתמקד בהרכב אחר של תחומי לימוד, כולנו מתעניינים בהיבט האנושי של העברית ואחיותיה – בבני האדם הדוברים והכותבים ובגורמים הפסיכולוגיים, החברתיים, הגאוגרפיים והטכנולוגיים המניעים אותם.​

תנאי קבלה

מעניין אתכם לדעת עוד?
קישורים שימושיים