מכינה קדם-אקדמית ונתיב לאקדמיה

המרכז ללימודים קדם אקדמיים מציע מסלולי מכינה, קורסי קדם וריענון לפני הלימודים וקורסי עברית בכדי לאפשר למועמדים ללימודים להשלים פערי ידע ולקבל הערכה שתחליף את ציוני הבגרות שתאפשר להם להירשם ללימודים אקדמיים באוניברסיטה.

בנוסף, המרכז מפעיל את תוכנית "נתיב לאקדמיה" למועמדות ומועמדים לאוניברסיטה שמעוניינים ללמוד קורס שציוניו יוכרו כחלופה לציון הפסיכומטרי לשקלול סכם הקבלה למחלקות השונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. במסגרת התוכנית נלמדים 3 קורסים ובסיום הלימודים נערכים מבחני הערכה. ציוני המבחנים מעובדים בתום התוכנית ומוצגים באופן ששקול לציוני הבחינה הפסיכומטרית. הציון המתקבל הוא יחסי למחזור הלימודים.

 חדש במרכז! קורס השלמה בפיזיקה שמהווה חלופה ​​לציון הבגרות בפיזיקה לחישוב סכם הנדסה למחלקות הפקולטה למדעי ההנדסה ולחלק מהמחלקות בפקולטה למדעי הטבע. ​ נספר עוד על הקורס החדש במפגש המקוון ביום הפתוח.