מכינה קדם-אקדמית ונתיב לאקדמיה

המרכז ללימודים קדם אקדמיים מציע מסלולי מכינה, קורסי קדם וריענון לפני הלימודים וקורסי עברית בכדי לאפשר למועמדים ללימודים להשלים פערי ידע ולקבל הערכה שתחליף את ציוני הבגרות שתאפשר להם להירשם ללימודים אקדמיים באוניברסיטה.

בנוסף, המרכז מפעיל את תוכנית "נתיב לאקדמיה" שמיועדת למועמדים לאוניברסיטה שמעוניינים ללמוד קורס שציוניו יוכרו כחלופה לציון הפסיכומטרי לשקלול סכם הקבלה למחלקות השונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המסגרת התוכנית נלמדים 3 קורסים ובסיום הלימודים נערכים מבחני הערכה. ציוני המבחנים מעובדים בתום התוכנית ומוצגים באופן ששקול לציוני הבחינה הפסיכומטרית. הציון המתקבל הוא יחסי למחזור הלימודים.