פסיכולוגיה וחברה (מדעי ההתנהגות)

התוכנית לתואר ראשון שעוסקת בפסיכולוגיה וחברה (תואר ראשון במדעי ההתנהגות) הוא מסלול עדכני וייחודי. הוא מנוהל במשותף על ידי המחלקה לפסיכולוגיה והמחלקה לסוציולוגיה/אנתרופולוגיה וחושף את הסטודנטים לידע על קו התפר בין פסיכולוגיה ומדעי המוח מחד, לבין ענפי ידע חברתיים-תרבותיים, בעיקר סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וממשקיהם עם כלכלה, משפטים, חינוך ורפואה מאידך.

 

זהו השילוב האופטימאלי שיקיף בשבילכם את כל המעגלים שהאדם לוקח בהם חלק, דרך הנפש שלו, וכיצד היא משקפת השפעה של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, של החברה בה הוא נמצא והתרבות אליה הוא משתייך.

תנאי קבלה

מעניין אתכם לדעת עוד?
קישורים שימושיים