עבודה סוציאלית

אנו מאמינים כי השליחות של המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא להעניק לסטודנטים הכשרה כוללנית ורב תחומית שתאפשר להם לבנות בסיס ידע תיאורטי ומחקרי ולפתח מיומנויות מעשיות בשיטות היסוד של עבודה סוציאלית. כיוון שמקצוע העבודה הסוציאלית מעוגן בערכים של צדק חברתי, המחלקה מדגישה במיוחד את טיפוח היכולות והעניין של סטודנטים באקטיביזם חברתי. הסטודנטים וסגל המחלקה מעורבים בקהילה המקומית וביוזמות אש​​​ר הובילו לשינויים חברתיים וחקיקתיים.

תנאי קבלה