ביה"ס לקיימות ושינויי אקלים

האתגרים הגדולים של האנושות כיום ובשנים הבאות מצויים בתחומי האקלים, הסביבה והקיימות. בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ייתן לסטודנטים ולסטודנטיות לתואר ראשון את הכלים להתמודד עם אתגרים אלו בכל היבט של עשייה או תחום לימודים: החל מהזווית המדעית והאקולוגית, דרך נקודת המבט של התעשייה ועולמות הטכנולוגיה וכלה בזווית החברתית, הכלכלית, והאנושית.

 

מבנה ביה"ס והתפישה שביסודו מאפשרים גישה שלמה, הוליסטית להוראה ולמחקר ולפתרון בעיות בתחומי הקיימות ושינויי האקלים, נקודות מבט רחבות ושילוב תחומי ידע שונים. ההכשרה המגוונת והרב תחומית באה לידי ביטוי במבנה תוכנית הלימודים שבנויה בחטיבות השונות, כאשר בכל חטיבה מציעה מבחר רחב של קורסי בחירה, מעבר לקורסי החובה.

איך לומדים קיימות ושינויי אקלים לתואר ראשון?

הלימודים לתואר ראשון במסגרת בית הספר ניתנים במתכונת של חטיבות. כלומר עיקר הלימודים נעשים באחת ממחלקות מדעי הרוח, החברה, הטבע או הניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ללימודים אלו יתווספו לימודים בהיקף של חטיבה – 28 נקודות זכות (נק"ז) שיינתנו בבית הספר לקיימות ושינויי אקלים. אנחנו מציעים חמש חטיבות אותן ניתן להוסיף ללימודים במחלקה הראשית אליה יירשמו הסטודנטים והסטודנטיות, שיתמקדו בתחום הסביבה והקיימות, מהזווית שהכי מעניינת אותם.

מעניין אתכם לדעת עוד?
קישורים שימושיים