icon אוניברסיטת בן-גוריון באילת

הקמפוס באילת הוא חלק בלתי נפרד מאוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע. התעודה המוענקת לבוגרי אוניברסיטת בן-גוריון באילת זהה לכל דבר ועניין לזו המוענקת ללומדים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. ולא בכדי: הרמה האקדמית הגבוהה שהושגה בבאר שבע נשמרת גם באילת. תכניות הלימודים הן אותן תכניות, המרצים הם לעיתים אותם מרצים ואפילו הבחינות הן, במקרים רבים, אותן בחינות. לצד היתרון שבהיות הקמפוס האילתי חלק מאוניברסיטה יוקרתית וגדולה, האוניברסיטה באילת מציעה לימודים בקבוצות קטנות. הלימודים האקדמיים בקבוצות קטנות יוצרים קהילת סטודנטים מגובשת וקשרי מרצה-סטודנט מעולים. קשרים אלו מגדילים במידה משמעותית את סיכויי ההצלחה בלימודים. צוות הקמפוס רואה את הסטודנט במרכז, שואף להצלחתו ומעניק יחס אישי תומך. שילוב כל הגורמים הללו מגדילים באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה בלימודים של כל סטודנט וסטודנט בקמפוס אילת.