ic14-2 המרכז ללימודים קדם אקדמיים

מטרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים להכין מועמדים ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המרכז מציע מספר תוכניות וערוצים, בהתאם לצורך ולנתוני המועמדים: מכינות עבור מועמדים שמבקשים להתקבל לפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה, מדעי הבריאות וניהול. המכינה מציעה הזדמנות נוספת לכל אותם תלמידים שלא מימשו את יכולתם בתיכון, שיפור נתוניהם האקדמיים ושיפור סיכויהם להתקבל לאוניברסיטה; קורסי קדם וריענון המיועדים למתקבלים לתואר ראשון המוחייבים בהודעת הקבלה שלהם בקורסים מסויימים או מעוניינים בריענון הידע לפני תחילת שנת הלימודים; קורסי עברית מיועדים לתלמידי חו"ל ולמועמדים וסטודנטים שעברית אינה שפת אימם; תוכנית "נתיב לאקדמיה" שמיועדת למועמדים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בעלי תעודת בגרות, אשר מעוניינים ללמוד קורס, שציוניו יהוו תחליף לציון הפסיכומטרי.