ic5-1 הפקולטה למדעי הטבע

הפקולטה למדעי הטבע היא הוותיקה מבין הפקולטות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ונמצאת בשורה הראשונה בישראל ובעולם במחקר ובהוראה גם בתחומים מסורתיים וגם בתחומיים חדשניים, ונהנית מהמוניטין שרכשה כמובילה במחקר בין-תחומי.
בוגרי הפקולטה משתלבים בתפקידי מפתח בשוק העבודה. רבים מהם מועסקים במפעלי טכנולוגיה עילית ובתעשייה, ורבים אחרים ממשיכים ללמוד לתארים גבוהים.