ic61-2 בית הספר למדעי המוח והקוגניציה

מדעי המוח הוא תחום מחקר צעיר שנהנה בשנים האחרונות מהתפתחויות מהירות ומרגשות. רבים מאמינים כי אנו קרובים היום מאי פעם לפתור בעיות קשות וסבוכות העומדות בפני האנושות: איך עובד המוח האנושי הבריא ומה קורה במחלות נוירולוגיות ופסיכיאטריות בהן תפקודו מופרע? חקר מדעי המוח היה מהתחומים הראשונים במדע להבין את חשיבות שיתופי הפעולה הבין-תחומיים לצורך פתרון בעיות סבוכות. חלק נכבד מההישגים בתחום התרחשו תודות למחקרים להם היו שותפים חוקרים מרקע ומהשכלה שונים ומגוונים. בית הספר למדעי המוח והקוגניציה מעודד ומפתח את תכניות הלימודים בתחומי מדעי המוח ובתחומים קרובים, תוך הכוונת שיתוף הפעולה בין מחלקות מארבע הפקולטות.