ic24-6 תוכנית על-פקולטית לסטטיסטיקה וניתוח נתונים

היכולת לנתח נתונים היא אחת המיומנות הכי מבוקשת אצל מעסיקים בשוק העבודה ובמחקר האקדמי כיום. יכולת זו מאפשרת להבין ולחזות תופעות באמצעות מיצוי הידע ומשמשת לקביעת אסטרטגיות ומדיניות בכל התחומים. זוהי המיומנות שבבסיס מקצועות הסטטיסטיקה, ביצוע הערכות וניתוחים פיננסיים, בינה עסקית, ​​מדעי הנתונים, הנדסת נתונים ומקצועות נוספים. זוהי גם מיומנות בסיסית עבור כל מדען ומדענית שמעוניינים להבין את העולם באמצעות נתונים.

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב תוכלו לשלב את תחום הנתונים עם כל מה שמעניין אתכם במתכונת דו-חוגית ולהוסיף לתואר את התחום שיהיה רלוונטי תמיד.